40
người đang truy cập.
 

 

 

 HAPPY THANKSGIVING


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21_Bài 37


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Chiến Tranh & Hòa Bình


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Bài Ca Cảm Tạ 02_Tạ Ơn Cha


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ hai ngày 19/11/2018 (Bài học mới sẽ được cập nhật hàng ngày)

Nỗi Ám Ảnh So Sánh

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Ơn Trời


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Hòn Đảo Bốn Không

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Lòng Biết Ơn

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Không Bị Bỏ Rơi

Diễn giả: Mục sư Lê Thành Chung

Thời Điểm Trong Cuộc Sống

Diễn giả: Mục sư Đoàn Trung Chánh

Thành Tín Và Trung Tín

Diễn giả: Mục Lê Hoàng Thái An

Tạ Ơn Vì Đước Cứu

Diễn giả: Mục sư Võ Thanh Bình

Công Việc Thuộc Linh

Diễn giả: Mục Sư Gíao Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch


Tác giả: Yến Linh_Diễn đọc: Anh ThưTÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 6C