Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU THÁNH KINH

CHỦ ĐỀ: I Côrinhtô

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward
Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ


Bạn click chuột vào tựa bài để lắng nghe.