Tính Giận Dữ

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày