Kinh Lạy Cha_Bài 1

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày