Tin Lành Hy Vọng

42
người đang truy cập.
 

 

 

 


Thông Báo:

Kính chào Quý thính giả ,

Tạ ơn Chúa sau một thời gian gián đoạn cập nhật nội dung để xây dựng và hoán chuyển. Hôm nay trang web Tin Lành Hy Vọng đã hoàn tất đáp ứng được nhu cầu của đại đa số thính giả nghe audio trên IPhone, IPad, Tablet Android Phone và có thề Share trang chính của Tin Lành Hy Vọng sang Facebook. Kính xin quý thích giả cầu thay cho cho Ban Biên tập TLHV được Chúa ban ơn thêm sức mới; và tiếp trợ nhu cầu tài chánh để duy trì và phát triển trang Tin Lành Hy Vọng trong những ngày tháng sắp tới. Chân thánh cám ơn quý thính giả.

Cầu xin Chúa ban phước trên Quý vị trong khi lắng nghe Lời Ngài.

Ban Biên Tập Tin Lanh Hy Vọng


SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI BAPTIST 2018 July 5-8-2018

Chủ đề: NƯỚC TRỜI TRƯỚC HẾT

1_Sứ Điệp Khai Mạc Đại Hội Baptist 2018

Diễn giả: Mục sư Lioyd Byeong Choi_Thông Dịch Mục Sư Nguyễn Văn Huệ


SỨ ĐIỆP HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM 2018. July 2-6-2018

Chủ đề: CHU TOÀN CHỨC VỤ CHÚA GIAO

10_Sứ Điệp Bế Mạc Hội Đồng Giáo Phẩm 2018 [Chiều Thứ sáu July 6-2018]

Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp

9_Sứ Điệp Bồi Linh Chương Trình 9 [Tồi Thứ năm July 5-2018]

Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp

4_Sứ Điệp Bồi Linh Chương Trình 4 [Tối Thứ ba July 3-2018]

Diễn giả: Mục sư Ken Graham Hội Trưởng Tổng Hội CMA Úc Châu

3_Sứ Điệp Bồi Linh Chương Trình 3 [Chiều Thứ ba July 3-2018]

Diễn giả: Mục sư Hội Trưởng Thái Phước Trường

1_Sứ Điệp Khai Mạc Hội Đồng Giáo Phẩm [Sáng Thứ ba July 3-2018]

Diễn giả: Mục sư Ken Graham Hội Trưởng Tổng Hội CMA Úc Châu_Thông Dịch MSNC Nguyễn Xuân Vĩnh


SỨ ĐIỆP HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT#43. Jun 29-July 3-2018

Chủ đề: NẾP SỐNG TRONG GIAO ƯỚC

10_Sứ Điệp Bế Mạc Hội Đồng [Tối Thứ Ba July 3-2018]

Diễn giả: Mục sư Huỳnh Văn Linh

9_Sứ Điệp Chương Trình Thờ Phượng [Tối Thứ Hai July 2-2018]

Diễn giả: Mục sư Hồ Thế Nhân

8_Sứ Điệp Tĩnh Nguyện [Sáng Thứ Hai July 2-2018]

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thanh Phiên

7_Sứ Điệp Đêm Truyền Giáo [Tối Chúa Nhật July 1-2018]

Diễn giả: Mục sư Viện Trưởng Nguyễn Anh Tài

6_Sứ Điệp Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Thần Học Viện[Trưa Chúa Nhật July 1-2018]

Diễn giả: Mục sư Phó Hội Trưởng Tổng Hội CMA Hoa Kỳ

5_Sứ Điệp Đấng Chủ Tể Của Giao Ước [Thờ Phượng Sáng Chúa Nhật July 1-2018]

Diễn giả: Mục sư Phó Hội Trưởng Tổng Hội CMA Hoa Kỳ

4_Sứ Điệp Tĩnh Nguyện [Sáng Chúa Nhật July 1-2018]

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đăng Minh

3_Sứ Điệp Hội Đồng Phụ Nữ [Trưa Thứ Bảy Jun 30-2018]

Diễn giả: Mục sư Giáo Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch

2_Sứ Điệp Khai Mạc Hội Đồng # 43 [Sáng Thứ Bảy Jun 30-2018]

Diễn giả: Mục sư Giáo Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch

1_Sứ Điệp Hội Đồng Cầu Nguyện [Tối Thứ Sáu Jun 29-2018]

Diễn giả: Mục sư Hồ Hiếu Hạ


CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Xây Dựng Hôn Nhân Trong Thế Kỷ 21_Bài 17


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

World Cup 2018_Bài 2


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Yêu Chúa Yêu Người 02_Trong Cơn Bão Tố


LỜI HẰNG SỐNG: Bài học hôm nay Thứ ba ngày 14/8/2018 (Bài học mới sẽ được cập nhật hàng ngày)

Kiểm Tra Tấm Lòng

Diễn đọc: Trang Trần


LỜI CHỨNG:

Trở Về


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Helen Keller

Diễn đọc : Nguyễn Hữu Ái


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Cân Đo Đong Đếm

Diễn đọc: Trang Trần


GIẢNG LUẬN:

Cùng Làm Việc Với Đức-Chúa-Trời

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hoàng Chính

Thờ Phượng Thật

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Vừa Muốn Vừa Làm

Diễn giả: Mục sư Đặng Quy Thế

Một Điều Được Chép Trong Sách Philip

Diễn giả: Mục sư Hứa Trung Tín

Hãy Bền Lòng Nhịn Nhục Chờ Kỳ Chúa Đến

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Phi HùngTRUYỆN NGẮN:

Từ Đám Cháy

Tác giả: Yến Linh_Diễn đọc: Anh ThưTÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:


Chủ đề: Thư Rô-ma_Bài 5A