Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em._I Phierơ 1:25

 

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH:

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21_Bài 6

Cảm tạ Chúa chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nguyên tắc đầu tiên là, vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng nhưng cũng nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Mỗi một người trong anh em chớ chăm về phúc lợi riêng mình nhưng phải chăm về phúc lợi của người khác nữa (Phi-líp 2:4) Lời Chúa dạy chúng ta phải quan tâm đến phúc lợi của người trong gia đình của Chúa cũng như trong gia đình riêng của chúng ta. Người Đọc tiếp..

 


CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM:

Kinh Lạy Cha_Bài 6

Quý vị còn nhớ ba điều Chúa bảo chúng ta cầu xin với Chúa khi cầu nguyện không? Ba điều đó liên quan đến nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu vật chất, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện: “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.” Với nhu cầu tâm linh, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con.” Nhu cầu tâm linh là nhu cầu được tha tội. Tại sao được tha tội là nhu cầu quan trọng trong đời sống? Được tha tội là nhu cầu quan trọng trong đời sống vì điều quan trọng nhất trong đời sống là những mối tương giao. Sống là .Đọc tiếp..

 


THÁNH NHẠC:

Biệt Thánh Ca:

01_Ngài Yêu Tôi Mãi 02_Tiếng Chúa


LỜI HẰNG SỐNG: Bài Học Hôm Nay Thứ Bảy Ngày 1-8-2015 (Bài học mới sẽ được cập nhật hàng ngày)

Cửa Đóng


PHÚC ÂM VÀO ĐỜI:

Để Dành Cho Lửa


NIỀM TIN MINH HOẠ:

Điều Tốt Trong Điều Xấu

Diễn đọc : Thục Uyên


GÂY DỰNG ĐỨC TIN:

Tìm Đường Về Nhà

Diễn đọc: Trang Trần


GIỜ DƯỠNG LINH:

Phải Nhận Biết Tội Lỗi

Diễn giả: Mục sư Hồ Hiếu Hạ

Sống Đạo Đẹp Lòng Chúa

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Nghi

Tâm Tình Phục Vụ

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Hôn Nhân Đầu Tiên

Diễn giả: Mục sư Lê Phước Thuận

Ngày Của Chúa

Diễn giả: Mục Sư Dương Đình Nguyện


TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÁNH KINH:

Chủ Đề: Phúc Âm Của Giăng [Bài 41B]


....